PDA

Xem bản đầy đủ : Unlock bootloader - root & cài recovery cho n1newcentury214
09-13-2011, 01:31
Với máy Nexus One (N1) trong tay, để có thể:
- Update các ROM khác nhau
- Chạy các ứng dụng.

Các bạn phải tiến hành 3 việc sau đây:
- Unlock Bootloader
- Chạy cài Recovery cho máy
- H.a.c.k quyền ROOT

Có nhiều cách chạy các bước trên, duới đây tôi xin hướng dẫn cách chạy bằng các Tool có sẵn, khá đơn giản và nhanh.
Chạy lần lượt từng bước và đều từ chế độ Fastboot.
* Vào chế độ FASTBOOT như sau:
- Tắt máy
- Giữ Trackball nhấn bật máy (POWER), kết nối máy với PC.
- Khi kết nối với PC, nếu PC đòi hỏi Driver, có thể tải Driver USB theo link sau:
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://www.megaupload.com/?d=6TF240PK)
UNLOCK BOOTLOADER


- Tải Tool theo link sau:
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://hotfile.com/dl/29104311/ed13bce/bootloader.rar.html)

bung ra thành thư mục trên PC.
- Đưa máy vào chế độ FASTBOOT và kết nối với PC.
- Mở CMD và hướng vào thư mục bung ra trên.
- Gõ các dòng lệnh sau:
fastboot devices - Kiểm tra kết nối máy với PC.
fastboot-windows.exe fastboot-windows oem unlock - Unlock Bootloader

Trên máy sẽ xuất hiện Menu:
- Sử dụng Volume Down để chuyển tới YES
- Nhấn POWER để xác định. Máy sẽ khởi động lại.
Nếu vào lại FASTBOOT bạn sẽ thấy dòng chữ tím trên cùng ghi *** UNLOCKED ***
Máy của chúng ta đã có Bootloader Unlock.


http://i10.photobucket.com/albums/a143/PhamQuang2505/ANDROID/3-2.jpgTHIẾT LẬP RECOVERY


- Tải Tool theo link sau:
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://hotfile.com/dl/29105309/6b049d0/recovery.rar.html)

bung ra thành thư mục trên PC.
- Đưa máy vào FASTBOOT và kết nối với PC.
- Mở CMD và hướng vào thư mục bung ra trên.
- Gõ các dòng lệnh sau:
fastboot devices - Kiểm tra kết nối máy với PC.
fastboot-windows.exe flash recovery recovery-RA-nexus-v1.5.3.img - cài Recovery v1.5.3 cho máy.


http://i10.photobucket.com/albums/a143/PhamQuang2505/ANDROID/1-5.jpg

Cho máy khởi động lại:
- Giữ Volume Down và nhấn Power
- Sẽ thấy Menu "RECOVERY" màu xanh lá cây xuất hiện.
- Dùng Volume Down để di chuyển tới Recovery.
- Nhấn POWER xác nhận.
- Máy sẽ chuyển vào chế độ RECOVERY.

************************************************** ********


Quyền ROOT (ERD79)


Chạy Hack Root phiên bản này để Update ROM ship ERD79.
- Tải Tool theo link sau:
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://hotfile.com/dl/29103416/b32cf7e/ERD79nexusone-superboot.rar.html)

bung ra thành thư mục trên PC.
- Đưa máy vào chế độ FASTBOOT và kết nối với PC.
- Mở CMD và hướng vào thư mục trên.
- Gõ các dòng lệnh:
fastboot devices - Kiểm tra sự kết nối máy với PC.
fastboot-windows.exe flash boot nexusone.superboot.1.1.img - Cài Root cho máy.
QUYỀN ROOT (ERE27)


Hack Root phiên bản này để Update ROM ERE27.
- Tải file duới đây, bung ra thành thư mục trên PC.
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://hotfile.com/dl/29103834/850b2a2/ERE27-NexusOne-SuperBoot-HIMEM.rar.html)

- Mở CMD và hướng vào thư mục trên.
- Gõ các dòng lệnh:
fastboot devices - Kiểm tra sự kết nối máy với PC.
fastboot-windows.exe flash boot boot.ERE27.superboot.himem.img
- Cài Root cho máy.

************************************************** *****

QUYỀN ROOT (ERE36B-SuperBoot)
- Tải file duới đây, bung ra thành thư mục trên PC.
CLICK HERE TO DOWNLOAD (http://hotfile.com/dl/29102426/dd010f8/ERE36B-nexusone-superboot-himem.rar.html)

- Đưa máy vào chế độ FASTBOOT và kết nối với PC.
- Mở CMD và hướng về thư mục Tool bung ra trên.
- Gõ dòng lệnh sau:

fastboot devices - kiểm tra kết nối máy với PC
fastboot-windows.exe flash boot ERE36Bsuperboothimem.img - cài boot ERE36B cho máy.


http://i10.photobucket.com/albums/a143/PhamQuang2505/ANDROID/2-2.jpg

Quyền Root này hỗ trợ ROM mới ERE36B.


Theo PhamQuang(pdaviet)